Ik ben Christine Wittoeck en ik ben Digital Detox coach. Ik ben gelukkig getrouwd met Pim en trotse mama van 2 knappe dochters uit mijn eerste huwelijk. In mijn vrije tijd speel ik samba percussie en zing ik in een coverband. 

Ik ben in 1988 afgestudeerd als analist-programmeur. Het internet werd toen nog enkel door het leger gebruikt en van portable computers (pc) was nog geen sprake. Tijdens mijn loopbaan in de IT- en telecomsector (1988-2013) volgde ik de evolutie van informatie en technologie op de voet via bijscholingen en internationale opleidingen. Ik maakte onder andere deel uit van het team dat e-mail en internet introduceerde op de werkvloer. In 2010 liep ik tegen de spreekwoordelijke muur: burn-out. Pas na maanden van vallen en opstaan, persoonlijke ontwikkeling, therapeuten en medische begeleiding herstelde ik.

Tijdens mijn hersteltraject ontdekte ik dat digitale communicatie en internet een brandstof waren voor mijn burn-out, een belangrijke bron van stress. Basisopleidingen in timemanagement brachten mij geen soelaas en in 2013 richtte ik dan maar zelf de Digital Detox Academy op. 

HV19167-Social Media Posts-Foto Christin
HV19167-Social Media Posts-Foto Christin

Gedrag en gedragsverandering waren de enige manier om mijn constante drang naar internet en communicatie onder controle te krijgen. Ik besefte dat ik niet de enige was die hiermee worstelde. Ik wil dus bewustwording creëren rond het feit dat we ons (communicatie)gedrag in eigen handen hebben en ik reik handvatten aan om zelf effectief resultaat te boeken.

Ondertussen heb ik mijn passie voor entertainen, trainen, coachen en persoonlijke ontwikkeling ten volle verder uitgebouwd. Ik noem mezelf ‘entert(r)ainer’ en breng mijn trainingen met veel vuur én de nodige dosis humor. 

 

In 2015 publiceerde ik het werkboek Start to Digital Detox. 

 

Doorheen de jaren ben ik mezelf altijd blijven bijscholen. Hier kan je een overzicht terugvinden van de meest relevante opleidingen: 

 • Veerkracht Coach

 • Gecertificeerd trainer Kernkwadranten

 • NLP Practioner

Wat zijn mijn belangrijkste eigenschappen als coach?

 • Een luisterend oor: het is jouw verhaal, jouw prachtig plan om gezond en bewust digitaal te gaan werken, jouw goesting om actie te nemen

 • Pragmatisch en praktisch ingesteld: ik geef geen advies wat je moet veranderen, ik geef wel praktische handvatten voor datgene dat je zelf wil veranderen.

 • Ik geloof in ‘willen is kunnen’, in ‘trial en error’, in ‘waar een wil is een weg’.


Welke successen heb ik al geboekt door gebruik te maken van mijn eigen coachingstechnieken? 

 • Ik word helemaal niet meer lastig als ik mijn smartphone ben vergeten of er even niet bij kan.

 • Ik heb meer rust en meer focus (ook in rust) door een goede balans tussen online en offline werken.


Wie kan er een beroep doen op mijn aanbod?

 • Iedereen die het gevoel heeft altijd bereikbaar te moeten zijn;

 • Iedereen die dagelijks digitaal aan de slag is op professioneel gebied: digitale communicatie is een vast gegeven op het werk, maar jij ervaart dat als een bron van stress en ergernis;

 • Mensen die thuis zitten vanwege burnout en actie willen ondernemen om digitaal werken en leven als krachtbron te gebruiken i.p.v. als energievreter;

 • De leidinggevende die de eigen productiviteit in vraag stelt en ervaart dat digitaal werken eerder een last is dan een zegen, die op zoek is naar handvatten zodat hij ook zijn medewerkers kan ondersteunen in een gezonder digitaal leven;

 • Iedereen die beter wil omgaan met de eigen smartphone: het ding wil gebruiken waar het nodig voor is, en minder tijd wil “verliezen” online.


Wanneer is voor mij een coaching geslaagd?
Na 2 à 3 sessies:

 • Heb jij zicht op jouw stoorzenders en tijdrovers op digitaal vlak;

 • Heb jij handvatten om bewuster en gezonder met digitale communicatie om te gaan;

 • Heb jij een smartphone die afgesteld is op jouw noden;

 • Heb jij geen gewetenswroeging of stress meer als je even niet bereikbaar bent;

 • Heb jij een plan om in de toekomst op terug te vallen, wanneer de verleiding tot afleiding toch weer te groot wordt.

 

 

 

 

 

CONTACT

T: +32 (0)483 40 51 01

M: christine@digitaldetoxacademy.eu

W: www.digitaldetoxacademy.eu

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook