Ik ben Leen Pyls en net zoals jij ben ik ‘veel’: een jonge vrouw, partner van een ambitieuze man, moeder van 3 toffe dochters, een gemotiveerde professional , een levenslange student, levensgenieter, vriendin, collega,… De vraag is nu hoe heeft mijn loopbaan tot op heden vorm gekregen en wat maakt dat ik heb beslist anderen te willen begeleiden op het pad van (professionele) groei. 

 

Ik geloof niet noodzakelijk in het lot. Deze benadering is voor mij net iets te zweverig. Wel geloof ik dat het belangrijk is de controle en de gang van zaken te durven loslaten zodat nieuwe dingen op je pad kunnen komen. Ik was tewerkgesteld als maatschappelijk werker binnen de sociale dienst van een OCMW. Op aanraden van een collega startte ik in 2014 aan de opleiding therapie in de Interactionele Vormgeving. In 2017 verliet ik mijn comfortzone en zette ik mijn eerste stappen als individuele therapeut. 

Foto 4 Leen.jpg
Foto 2 leen.jpg

Ik kreeg veel gepassioneerde en gedreven jongeren & volwassenen over de vloer. Mensen met aanwezig potentieel en een enorme motivatie maar vaak belemmerd in ontwikkeling door verschillende drempels: perfectionisme, door het afbrokkelen van zelfvertrouwen en het afnemen van het algemeen psychosociaal welzijn, door miscommunicatie,…. 

Ik stelde al snel vast dat het algemeen psychosociaal welzijn verstoord of afgevlakt geraakte door een disfunctioneren op de werkvloer. Om mijn cliënten ruimer en beter te kunnen omkaderen besloot ik mij bij te scholen in stresspreventie, burn-outcoaching en loopbaanbegeleiding.

 

Samen met een cliënt ontdekken wat de eigen krachten & valkuilen zijn en de mechanismen en patronen opsporen die maken dat zij niet gelukkig is en/ of niet verder groeit en bloeit ondanks dat zij getalenteerd is, dat is waar ik naar streef in een individuele begeleiding. Door de blinde vlekken in kaart te brengen, komen we terug tot beweging. 

Mijn achtergrond wat betreft expertise & opleiding is:

 • Bachelor Sociaal assistent

 • Postgraduaat Specifieke lerarenopleiding

 • Therapeut in de Interactionele Vormgeving 

 • Basisopleiding Loopbaanbegeleiding

 • Basisopleiding Stresspreventie & Burn-outcoaching

Wat zijn mijn 5 belangrijkste talenten als coach?

 • Buikdenker:  Door mijn creatieve en snel denkende geest zie ik op korte termijn verschillende mogelijkheden om een probleem aan te pakken of een doelstelling waar te maken. Met enthousiasme en vertrouwen neem ik je mee op pad. 

 • Nieuwfreak: Ik houd van nieuwe dingen en ben op mijn best als ik beroep kan doen op mijn leervermogen en out of the box mag denken. Samen met jou exploreer ik jouw persoonlijkheid. We maken duidelijk wie jij bent, wat jij kan en wat jij wil.  Samen trachten we alle mogelijke uitwegen zo breed mogelijk uit te spitten. 

 • Trouwe vriend: Voor mij is diepgang in relaties belangrijk. Ook jij zal merken dat ik een sterke nadruk leg op het opbouwen van een goede en productieve samenwerkingsrelatie. Ook ik heb tijd nodig om jou te leren kennen om vervolgens zelf zeer authentiek in de relatie te staan. 

 • Groeimotor: Ik vind het heerlijk om het groeipotentieel van anderen in te schatten en ben dankbaar dat ik anderen elke dag opnieuw mag ondersteunen in de persoonlijke ontwikkeling. In die mate dat ik soms serieus op de rem moet gaan staan zodat ik de verantwoordelijkheid en de richting nog bij jou laat. 

 • Meetrekker: In de relatie ben ik authentiek aanwezig en vanuit mijn eigen gedrevenheid geef ik snel vertrouwen en hoop.
   

Welke successen heb ik al geboekt door gebruik te maken van mijn eigen coachingstechnieken? 
Zoals ik in het begin van mijn betoog reeds aangaf ben ik ‘veel’: een jonge vrouw, partner van een ambitieuze man, moeder van 3 toffe dochters, een gemotiveerde professional, een levenslange student, levensgenieter, vriendin, collega, … En net zoals jou wil ik alles met veel passie maar vooral uitstekend goed doen. Door mij bewust te zijn dat ik uit heel veel ikken besta die allemaal andere noden en behoeften hebben, lukt het mij om veel milder voor mezelf in het leven te staan. Ik durf al eens te zeggen: ‘het is goed genoeg zo’. 

Wie kan er een beroep doen op mijn aanbod? 

 • Heb jij het gevoel dat je (intellectueel) getalenteerd bent maar dit niet tot ontwikkeling komt? 

 • Heb jij het gevoel dat je perfectionisme je eerder belemmert dan doet groeien? 

 • Kom je moe thuis van het werk? Maar vooral, weet je niet meer goed hoe te ontspannen en/ of jezelf terug op te laden? 

 • Ben je herstellend van een burn-out en wil je samen bekijken wat professioneel je verdere mogelijkheden zijn? 

 • Voel je dat het nodig is om te bewegen op je professionele pad maar weet je niet goed hoe of naar waar? 

Werken aan je talenten, stresspreventie/burn-outcoaching en loopbaanbegeleiding kunnen perfect hand in had gaan. 

Wanneer is voor mij een coaching geslaagd?

 • Je hebt terug meer zicht op wie jij bent en waar jij energie uithaalt. Dit straalt zich af op je persoonlijk & professioneel leven. 

 • Je hebt zicht in de drempels en/of patronen die jou belemmeren je aanwezig potentieel te ontwikkelen en je bent bereid hierin stappen te ondernemen.

 • Ik voel bij jou een drive en enthousiasme om te ‘springen’ en je comfortzone te verlaten. 

 • Je hebt zicht op je mogelijkheden en krachten en je bent niet verlegen om deze te benoemen. Tegelijkertijd ben je je bewust van je eigen valkuilen. 

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
Foto 1 leen.jpg